Kulturhistoriska Föreningens årsmöte 15 mars 2014 på Café Bellevue, Torekällberget

Årsberättelsen för 2013


Lokalen fylldes på med 30-35 närvarande medlemmar
Foto Lars Johnson

Årsmötet leddes av Benno Lexholt med Kerstin Ekberg som sekreterare.
Foto Lars Johnson

Hanna Gelotte Fernandez tackades av efter 13 år i styrelsen
Foto Lars Johnson

Dagens gästtalare var Mats Johannesson, Stadsmiljöchef på Samhällsbyggnadskontoret. Mats berättade om hur tankarna går inom kommunen inför den framtida utbyggnaden av stadskärnan.
Foto Lars Johnson

Framtiden är inte så långt borta. Byggstart i kvarteret Venus (mellan gamla rådhuset och kanalen) kan påbörjas redan i år.
Foto Lars Johnson

Andra delar av planerna ligger längre fram i tiden. Bland annat tomten där Mc Donalds nu ligger som kommer att försvinna därifrån nästa år.
Foto Lars Johnson


Åter till startsidan