Museichef Stefan Sundblad och stadsantikvarie Emma Tibblin beättade om utvecklingen av Torekällberget 21 april 2013.


Emma och Stefan berättade om hur man bland annat via gamla brandförsäkringsbrev försöker att få en bild av hur husen beboddes och brukades vid en viss tidpunkt. Detta har medfört att en hel del nya uppgifter kommit fram. Bland annat skall den engelska generalkonsuln, redaren och handelsmannen James Payton ha varit ägare till Strömstedska huset. Även huset där vi lyssnade på föredraget, Wetterholmska gården som tidigare stod på Turingegatan 13, har med hänvisning till vad som framkommit bytt namn och kallas numera för Kullmanska gården.
Foto Lars Johnson

Ny ingång till museiområdet via stationsområde, hag- och ängsmark förbi dansbanan upp mot Råbystugan.
Foto Lars Johnson

Kaffe med tilltugg är alltid välkommet
Foto Lars Johnson

Huset från Turingegatan 21 under renovering
Foto Lars Johnson

Flera lager av tapeter berättar om olika tapetmodet vid olika tidpunkter
Foto Lars Johnson

Huset skall målas i den rosa färg det hade 1831
Foto Lars Johnson


Åter till startsidan