Kulturhistoriska Föreningens besök vid Bränninge bruk den 14 september 2013


Samling på parkeringen vid Öbackens naturreservat förbi Bränninge gård
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Göran Gelotte höll föredrag om Bränninge bruks historia.
Foto Lars Johnson

Bränninge gårds nuvarande ägare visade upp en kanonkula med slagghög som han hade hittat i området där bruket var beläget.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Bebyggelsen nere vid Bränningeviken dateras till 1800-talet. Här skall de elever som gick vid hushållsskolan i Bränninge ha bott.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Lastageplatsen till bruket låg i en skyddande vik. Mycket gods gick till Stockholm. Innan kanalens tillkomst fick fartygen runda Södertörn för att komma till Stockholm.
Foto Lars Johnson

Snart vankas det fika och bullar
Foto Lars Johnson

Det finns inte mycket bebyggelse kvar från brukstiden, den här lilla smedjan är från 1800-talet.
Foto Lars JohnsonLars Johnson


Åter till startsidan