Frågor om Södertäljes historia m.m.


Hem

Presentation av föreningen


Föreningens historia


Presentation av styrelsen


Kulturarvspris i Göran Gelottes anda


Kommande aktiviteter


Genomförda program


Bli medlem


Bokhandeln


Frågor om Södertälje


Länkar


Föreningens yttranden i planärenden
Har du frågor om Södertäljes historia så kan du ställa dem här, så skall vi försöka besvara dem.
Du kanske undrar över ett gammalt kort eller vykort och vill veta mer om motivet.

Välkommen med dina frågor till:

Frågelådan


Mopedfabrik?
I Antikrundan nämnde programledaren att det funnits en mopedfabrik i lokalerna där programmet ägde rum. Det är en sanning med modifikationer. Anne använde fel term om de enkla motorcykelfordon som tillverkades hos AB Baltic kring mitten av 1930-talet. Vid den tiden byggde man förstärkta cykelramar och satte dit en 98cc motor (oftast från Tyskland) som levererade omkring 1 hkr. Dessa fordon kallades lättviktare och var körkorts- och registreringspliktiga. De hade sin storhetstid under slutet av 1930-talet fram till mitten av 1940-talet. De ersattes i början av 1950-talet av cyklar med påhängsmotorer som var fria från körkort och registrering. De kom ganska snart att kallas mopeder (motorvelocipeder).

De lättviktare som tillverkades hos AB Baltic hade namnet Speed och hade ILO-motorer. Det finns en bild av den fabrikationen, snarare sammansättningen, i en bok med bilder tagna av fotografen Fritz Pettersson.

Göran Gelotte
Från Johan Pettersson kommer följande fråga:
Hej! Jag hittade en dramatisk beskrivning av en olycka där oljefat tog eld och exploderade vid lossning till pråmar. Tidningen heter Kalmar och artikeln var införd 4 juli 1900. Min undran är var det omnämnda oljebruket var beläget då det talas om Järnafjärden.
Skonertskeppet ”Zion” hade några dagar legat å Jernafjerden och i pråmar lossat olja till oljebruket i Södertelge.

Svar:
Oljebruket startades redan i början av 1864 av en kapten C G Lundborg som varit i Amerika och lärt sig en del om hur man raffinerar råolja. Han byggde en fabrik ute vid Framnäs, ungefär på den plasts där vi i dag finner Uthamnen. Rörelsen gick så där och låg ett tag nere. Den köptes 1880 av den driftige Bengt Ohlsson som investerade kapital, ny teknik och fick fart på bolaget. Han utvidgade även bearbetningen från att nästan enbart arbetet med fotogen till att omfatta även paraffin och smörjoljor. Företaget hette Södertelge Oljebruks AB, vanligen bara kallat Oljebruket. Företaget lades ner 1906 då Ohlsson blev pensionsmässig. Händelsen som skedde 1900 kan ha bidragit till nerläggningen. Beträffande namnet Jernafjerden så låg troligen fartyget ute på det som senare kom att kallas för Hallsfjärden. Därifrån lossades fat med råolja och fraktades med pråmar till Oljebruket.

Göran GelotteFråga från Bo Brink:
När jag var inne på Swedbank häromdagen såg jag en bild på väggen, stadsplanelik, från förra sekelskiftet och där såg det ut som att det legat ett epidemisjukhus i det här området (Skårmansgatan, Sandåsbrinken och Rungatan). Jag undrar var det låg och när det revs.

  Svar: Det epidemisjukhus frågaren undrar över blev aldrig något sjukhus. Många i staden befarade at det skulle byggas ett sanatorium på den plats där senare pensionat Skogshöjd kom att ligga. Ägarinnan, Anna Maria Rettig, blev obehagligt berörd när folk började tala om att det blivande huset skulle bli ett sanatorium. Hon deklarerade att detta absolut inte skulle bli fallet. Endast helt friska personer kunde få komma dit för att äta upp sig och tillbringa en konvalescens på Skogshöjd. Olyckligtvis blev det så att snabba kartografer ritade in ett epidemisjukhus där innan frågan var klar.

Göran Gelotte (Mer om detta finns att läsa i den bok om Skogshjöd som Göran har skrivit.)Fråga från Evy Matei Siira:
Vem är Jenny Lidman? Då hon har fått ge namn åt en väg i Södertälje. Har Jenny Lidman någon anknytning till Södertälje eller Lina?

Svar: Jenny Lidman drev en flickpension vid Stora Torget i den byggnad som brukade kallas Gamla Brandstationen. Hon var född 1805 i Stockholm och dog under 1880-talet. Flickpensionen öppnade troligen 1848 och upphörde något av de första åren av 1870-talet. Jenny Albertina var född Benzelstierna och gifte sig 1842 med apotekaren Carl Petter Lidman. När Södertälje kommun under 1980-talet skulle namnge nya gator ville man till varje pris ha fram kvinnonamn och fastnade för denna, på sin tid, kända kvinna.

Göran Gelotte