Besök hos frikyrkor i Södertälje - lördagen den 21 februari 2015


Baptistkyrkan
Kyrkobyggnaden är ritad av södertäljearkitekten Fritz Voigt. Projektet påbörjades 10 oktober 1966 samtidigt som den gamla byggnaden revs. Nybygget invigdes mars 1968. Kyrkorummet är 13,5 meter brett, 18 meter långt och 12,5 meter högt. Det finns sittplatser får 220 personer. Dessutom rymmer läktaren 60 platser och ytterligare 60 platser finns i en angränsande lokal som har skjutvägg mot den stora salen. Tornet är 20 meter högt.
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Ljusinsläpp uppe från taket
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Den korsformade dopgraven
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Orgel från firma Åkerman & Lundh i Knivsta.
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Ingvar Paulsson delgav oss Baptistförsamlingens historia samt berättade om de olika kyrkobyggnader som församlingen huserat i sedan starten 1872.
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Församlingens första egna byggnad - Nygatan 14. Byggdes 1882-83. Namnet på byggnaden var Ecklesiakapellet, vilket senare blev Betelkapellet och därefter Baptistkyrkan. Byggnaden revs i slutet av 1966.
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Klipp ut LT

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Lilla kapellet i våningen under, rymmer ca. 50 personer.
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Församlingssalen med tre bevarade fönster från den gamla byggnaden på Nygatan 14
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Pingstkyrkan
Nygatan 21. I de lokaler som tidigare inhyste Länstidningen återfinns Pingstkyrkan sedan 1968.
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Innan vi påbörjade besöket i Pingstkyrkan så avnjöt vi kaffe/te med gott bröd till, i Pingstkyrkans kaffé.
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Dopgraven
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Vi informerades om församlingens historia av Stig Holmgren
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Pastor Thomas Hallström berätade om nuvarande versamhet
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Ett mindre kapell
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Lokalerna behöver moderniseras. Förslag på ombyggnad var utställda i kyrkan.
Foto Lars Johnson - 21 februari 2015

Foto Lars Johnson - 21 februari 2015


Åter till startsidan