Utflykt till Glasberga Sjöstad den 5 maj 2012.
Förutom de äldre, bevarade byggnaderna, så tittade vi på den nya bebyggelse som växer fram i området.


Vårprogrammet avslutades med en utflykt till Glasberga Sjöstad. Drygt 30 personer hade hörsammat inbjudan denna vackra men blåsiga majdag
Foto Lars Johnson

Ekonomibyggnad som tillkom i slutet av 1800-talet under den tid när Glasberga innehades av löjtnant Carl Edward Stuart.
Foto Lars Johnson

Göran Gelotte berättar om Glasberga gård (bakom Göran)
Foto Lars Johnson

Den Stuartska ladan sedd från andra hållet
Foto Lars Johnson

Glasbergasjön. Enligt plan skall vattennivån höjas med 1 meter, vilket gör att större delen av markutrymmet på bilden kommer att vattenfyllas
Foto Lars Johnson

Större delen av den nybebyggelse som vi såg var villor och radhus. Här är en villa under uppbyggnad. Många nybyggda hus har stora fönsterytor, så även här.
Foto Lars Johnson

Nils Linder (delvis skymd) berättar om förre stadsarkitektens tankar och skrivning för ca. 10 år sedan, rörande områdets utbyggnad. Det var ganska detaljerade synpunkter på husens utformning, färg, takvinklar m.m. Tankar som inte beaktats i dagsläget.
Foto Lars Johnson

Nästan inget hus är det andra likt
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Första etappens hus är redan inbodda. Det är den del av området som syns från stora vägen, tanken var väl att man skulle se att det hände något här.
Foto Lars Johnson

Den gamla grusvägen slingrar sig mot Rönninge
Foto Lars Johnson

Konstgjorda små sjöar krävs för att området skall bli vackert
Foto Lars Johnson

Senior- och serviceboende
Foto Lars Johnson

Som på en given signal satte flocken av i en hiskelig fart....
Foto Lars Johnson

...det vankades nämligen fika...
Foto Lars Johnson

...om än under fältmässiga förhållanden
Foto Lars Johnson

Glasberga - ursprungligen uppförd 1657-1665. Takpartiet härör från mitten av 1700-talet. Det ursprungliga taket skadades under en brand.
Foto Lars Johnson

Detta var en mycket intressant rundvandring. Det blir spännande att se framöver hur området växer fram.
Göran Gelotte har skrivit en bok om Glasbergas historia som kan vara svår att få tag i, men som rekomenderas den som får tag i ett exemplar.


Åter till startsidan