Gravkapellet på Södertälje kyrkogård har varit stängt för renovering och återinvigdes lördagen den 30 maj 2015


Det var en regnig dag när kapellet återinvigdes
Foto Lars Johnson

Torsten Nordbergs muralmålning från 1937 är sig lik, annars har färgsättningen ändrats något.
Foto Lars Johnson

Kyrkogårdschef Mats Odmark håller invigningstal.
Foto Lars Johnson

Konsult Björn Bredås, som har haft ansvaret för renoveringen, berättade om de arbeten som genomförts.
Foto Lars Johnson

Bra överblick från orgelläktaren.
Foto Lars Johnson

Kaffe och kakor
Foto Lars Johnson

Göran Gelotte har på uppdrag av kyrkogårdsdelegationen skrivit en bok om stadens begravningsplatser.
Foto Lars Johnson

Boken fanns till försäljning under invigningen och signerades av författaren.
Foto Lars Johnson

Boken är på 250 sidor och säljs av kyrkogårdsförvaltningen för 250:-. Som vanligt med Görans böcker så känns den väldigt genomarbetad. Bilder på gravmonument och stenar, men kanske mest intressant, berättas kortfattat om de som vilar under jordens livsöden. (Mina åsiker, Lars Johnson)
Foto Lars Johnson

Fler bilder från kapellet


Åter till startsidan