Kulturhistoriska Föreningens besök på Hagabergs Folkhögskola den 13 april 2019

Knappt 30 personer deltog i detta trevliga arrangemang. Vår ciceron på Hagaberg var Anders Claesson som till vardags är biträdande rektor på folkhögskolan.
Bibelinstitutet vid Hagaberg, senare folkhögskola, firade 100-årsjubileum 2010.


Foto Lars Johnson

Kyrkan som åkte tåg. Ursprungligen byggt som gårdskapell på Vartofta gård i Västergötland.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Altarbonad av Barbro Strömgren
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Maud Nilsson Möller Kulturhistoriska föreningen och Anders Claesson, biträdande rektor på Hagaberg. Anders höll ett föredrag om Hagabergs historia från bibelinstitut till folkhögskola.
Foto Lars Johnson

Efter föredraget vandrade vi runt och tittade på en del av skolans byggnader.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Olika stilar, präglade av när byggnaderna tillkom.
Foto Lars Johnson

Nyvillan fick sitt namn när den var nybyggd 1919. Var då elevhem för skolans manliga elever.
Foto Lars Johnson

Som avslutning intogs kaffe med dopp.
Foto Lars Johnson

Charlotta Tempelman tackar på föreningens vägnar, Anders Claesson för en trevlig guidning.
Foto Lars Johnson


Åter till startsidan