Kulturhistoriska Föreningens besök på Igelsta Gård den 22 september 2012

Igelsta (tidigare namnformer Ighulstum [1405], Yghulstum [1409] och Eghelsta [1549]) finns omnämnd i de första jordeböckerna från 1500-talets mitt. Under 1600-talets slut ägdes Igelsta av Carin Bååt (d. 1699). Fru Märta Egelman förvärvade Igelsta 1717 och gav något senare gården till sin styvdotters man - en Gyllenram - som 1724 sålde till Georg Bernhard von Scheven, vilken fem år tidigare hade köpt Hall. Nu slogs dessa ägor samman och hade gemensam ägare fram till 1862. Alla byggnader i Igelsta brändes ner vid ryssens härjningar i Södertäljetrakten år 1719. Tidigare än så kan alltså inte byggnaden dateras, även om rester av källare och grund är äldre.

1862 skiljs Igelsta från Hall och som ägare står då Julius von Homeyer (f. 1822 d. 1881). Vid den här tiden fanns två torp som utförde 95 mans- och 18 kvinnodagsverken. 1906 sålde fru von Homeyer Igelsta till Emil Kinander (direktör för Jernkontoret i Stockholm) (f. 1860 d. 1929). Detta var under Södertäljes tid som badort och gården användes som sommarbostad. Från 1911 utarrenderades Igelsta till Emils fosterson Gösta Reuszner (f. 1881 d. 1940). Från 1925 ägdes gården av Reuszner. Kinander hade dessförinnan (1908) styckat av Igelsta Hage till villatomter. Efter Reusxners död såldes gården till Södertälje stad (inte Östertälje som då var fristående). Lantbruket kom att arrenderas av P.H. Erlandsson, som bodde på gården fram till sin död 2003, varefter förfallet eskalerade.

Igelsta Gård övertogs av Frimurarna 2009 och har sedan dess genomgått renovering och ombyggnad till dagens fina skick. Återinvigningen skedde under 2011.

Historiska fakta ur Östertälje av Gunnar Rudstedt, utgiven av Östertälje kommun i samband med kommunsammanslagningen med Söderälje 1952.


Igelsta Gård
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Parken är ritad av en av Sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitekter - Ester Claesson
Foto Lars Johnson

En önskebrunn
Foto Lars Johnson

Detta är vad som finns kvar av ekonomibyggnaderna. Lagårn som låg bakom dessa två byggnader var värd att bevaras men den raserades under snötrycket för två vintrar sedan.
Foto Lars Johnson

En gård med anor från tiden då Södertälje var en badort måste naturligtvis även ha en krocketplan
Foto Lars Johnson

Sidan som vätter mot Grödingevägen
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Sten och murarbeten på den västra sidan
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Här fanns tidigare ett solur
Foto Lars Johnson

I bakgrunden ligger Astras anläggning vid Gärtuna, nere till höger skymtar järnvägen.
Under alla år som jag har pendlat till arbetet i Stockholm så har jag i tankarna allt som oftast undrat hur det ser ut inne i Igelsta Gård. Nu idag så vet jag, men det är (nog) mycket finare i detta nyrenoverade skick än det varit på mången god dag.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Tidigare var det vägg mellan dessa två rum. Den är nu ersatt av en vikvägg så att man vid behov kan få ett större rum.
Foto Lars Johnson

En tavla som hänger på väggen i ett av rummen på bottenvåningen är deponerad av vår styrelsemedlem Göran Klasson. Ett vintermotiv målat av Nore L Hansson. Nore var till proffessionen körsnär i Södertälje. Min pappa jobbade som buntmakare hos Nore L Hansson en tid på 1940-talet, vilket gör det extra kul att se den här tavlan.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Staffan Ternby, styrelseordförande i Frimurarnas aktiebolag Birkaporten som äger Igelsta Gård, berättade om renoveringsarbetet och om Frimurarna för oss
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Fikapaus med kanelbulle och kringlor
Foto Lars Johnson

Kulturhistoriska Föreningens ordförande, Nils Linder överlämnar en tennpjäs till Staffan Ternby, som deposition hos Frimurarna på Igelsta gård.
Foto Lars Johnson

Skålen med lock heter "Bonddansen" och är tillverkad av tennkonstnären Aron Jerndahl. Den är tillverkad i några få exemplar och finns bl a på Nationalmuseum, Halwylska museet och Thielska galleriet i Stockholm samt Röhska konstslöjdmuseet i Göteborg.
Kulturhistoriska föreningen har fått skålen som donation från Gunnar W Lundberg.
Foto Lars Johnson

Detaljer av den fina tenn....
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars JohnsonLars Johnson


Åter till startsidan