Kulturhistoriska föreningens vårutflykt till Järna den 2 juni 2018. Det var ett mycket trevligt program som våra värdar i Järna hembyggdsförening hade ordnat för oss.


Första avsittningen skedde i närheten av Lingakorset.
Foto Lars Johnson

Nyfikna kulturhistoriker på marsch mot vägkorsningen där...
Foto Lars Johnson

...denna, inte rondellhund, men väl avbildning av Lingaskeppet finns. Motivet är hämtat från en ristning i närheten av Linga gård.
Foto Lars Johnson

Vid Norrbyvälle, Skäve, intogs kaffe, vatten (mycket varm dag) och en smörgås. Information om gården och dess nuvarande verksamhet fick vi i samband med detta.
Foto Lars Johnson

Norbyvälle gård där Svenska Diakonisällskapet bedrev bland annat epileptikervård, mellan 1935 och 1975. Numera bedrivs boende för ungdomar och boende dagverksamhet för vuxna enligt LSS.
Foto Lars Johnson

Waldorfförskolan Saga, ritad av arkitekt Abbi Asmussen.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

I närheten av Lideby i Ytterjärna socken, stannade bussen och släppte av oss.
Foto Lars Johnson

Runsten Sö 349 Lideby - Inge och Kättil...stenen efter Tägn, sin gode fader. Gud hjälpe.
Foto Lars Johnson

Ett gravröse.
Foto Lars Johnson

Storstenen i mitten är lite väl hög, troligen har man hämtat sten härifrån för länge sedan.
Foto Lars Johnson

Klykträd finns det flera av där Leylinjer går fram. Leylinjer anses vara energilinjer som går över hela jorden.
Foto Lars Johnson

Ytterligare ett gravröse
Foto Lars Johnson

Järna kulturcenter, ritat av den danske arkitekten Abbi Asmussen.
Foto Lars Johnson

Djärv färgsättning
Foto Lars Johnson

En mycket god lunchbuffé serverades
Foto Lars Johnson

Wigwam kallas detta hus som förvärvades 1964 av en grupp människor och som blev starten av vad som skulle bli Rudolf Steinerseminariet, idag Kulturcentrum Järna.
Foto Lars Johnson

Bruno Liljefors bodde här några år i början av 1900-talet. Nu är det vår tur att beundra naturen.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Aurora Klingborg, vars föräldrar var med om att förvärva huset 1964, berättade om Bruno Liljefors och hans tid i huset.
Foto Lars Johnson

Det rum på övervåningen som var Bruno Liljefors eget sovrum.
Foto Lars Johnson

Ytterjärna kyrka från 1100-talet
Foto Lars Johnson

Gösta Hoffman berättar om hur det gick till när han var med om att återfinna och plocka fram kyrkans finna Sparrekista.
Foto Lars Johnson

Kistan efter Erik Larsson Sparre död 1674, har renoverats till detta fina skick och visas i en glasmonter i Dåderökapellet.
Foto Lars Johnson

Mässhake skänkt av Katarina Bååt 1645.
Foto Lars Johnson

Vid avslutande kyrkokaffe i kyrkskolan passade Pia på att tacka för det trevliga programet med en bokgåva.
Foto Lars Johnson


Åter till startsidan