Kulturhistoriska Föreningens årsmöte 24 mars 2013 på Café Bellevue, Torekällberget

Årsberättelsen för 2012


Årsmötet leddes av Benno Lexholt med Erik Krafft som sekreterare.
Foto Lars Johnson

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Länstidningens redaktionssekreterare Anna Levin om dags- och lokalpressens ställning historiskt och i nutid, samt vilken problematik som väntar i en nära framtid med färre pappertidningar och fler läsare via digitala medier.
Foto Lars Johnson

Papperstidning eller LT via mobil eller dator. Tidningen på bilden är en kopia av Södertelge Tidnings första nummer.
Foto Lars Johnson

Därefter kaffe och Café Bellevues goda morotskaka
Foto Lars JohnsonLars Johnson


Åter till startsidan