Nygammalt hus till Torekällberget

Insamlingen för att flytta ett gammalt ekonomihus från Mörkö till Torekällberget har nu givit resultat. Huset är nedmonterat och fraktat till berget, där det nu finns i form av en timmerhög. Företaget Styrhytten har sponsrat transporten.

Logen kommer från Lavreten på Mörkö. Det är dock inte samma byggnad som man från början tänkte sig att flytta, utan en annan, som är mer stilhistoriskt riktig enligt ”ladudoktorn” Ulrik Lange från Göteborg.

Nu återstår att montera upp den vid Råbygården på Torekällberget. Exakt var är ännu inte bestämt. Det pågår en vetenskaplig diskussion om placeringen, berättar Stefan Sundblad, chef på Torekällberget. Man vill komma bort från den uppställning i symmetrisk herrgårdsstil som tidigare funnits, för så var inte husen på vanliga bondgårdar placerade.Insamlingen som pågår i samarbete mellan Torekällbergets museum och Kulturhistoriska föreningen fortsätter. Bidrag kan sättas in på föreningens plusgiro Pg 85 10 21-6.
Märk insättningen med Logen och om du vill ditt namn med adress.

Läs mer på Torekällbergets hemsida


I avsaknad av bilder på Lavretens loge, visas bilder på den ursprungligen tänkta.
Foto Erik Krafft

Foto Erik Krafft

Foto Erik Krafft

Foto Erik Krafft


Åter till startsidan