Föreningens yttranden i planärenden


Hem

Presentation av föreningen


Föreningens historia


Presentation av styrelsen


Kommande aktiviteter


Genomförda program


Bli medlem


Bokhandeln


Frågor om Södertälje


Länkar
Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och Gamla Rådhuset i Södertälje.


Yttrande över utställning av förslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun.


Yttrande över samråd om detaljplaneprogram för Bränninge Marina, del av Bränninge 1:1 i Södertälje.


Yttrande över plansamråd angående förslag till detaljplan för kvarteret Lyran, (del av Tälje 1:1) i Södertälje stadskärna.


Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Igelsta gård i Södertälje.


Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Orion, (Tälje 1:34 m. fl.) (f.d. Garvaren) i Södertälje.


Yttrande över samråd angående förslag till detaljplan för Rosenlund 1:31 m.fl.


Yttrande över samråd angående detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 mfl.


Yttrande över samråd angående detaljplan för fastigheten Almen 10 (Baptistkyrkan) i Södertälje.