Föreningens yttranden i planärenden


Hem

Presentation av föreningen


Föreningens historia


Presentation av styrelsen


Kulturarvspris i Göran Gelottes anda


Kommande aktiviteter


Genomförda program


Bli medlem


Bokhandeln


Frågor om Södertälje


Länkar
Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och Gamla Rådhuset i Södertälje.


Yttrande över utställning av förslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun.


Yttrande över samråd om detaljplaneprogram för Bränninge Marina, del av Bränninge 1:1 i Södertälje.


Yttrande över plansamråd angående förslag till detaljplan för kvarteret Lyran, (del av Tälje 1:1) i Södertälje stadskärna.


Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Igelsta gård i Södertälje.


Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Orion, (Tälje 1:34 m. fl.) (f.d. Garvaren) i Södertälje.


Yttrande över samråd angående förslag till detaljplan för Rosenlund 1:31 m.fl.


Yttrande över samråd angående detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 mfl.


Yttrande över samråd angående detaljplan för fastigheten Almen 10 (Baptistkyrkan) i Södertälje.


Yttrande över samråd angående detaljplan för Mariekälla 1:26 inom Mariekälla i Södertälje (2021-01-14)


Yttrande över plansamråd angående förslag till detaljplan för del av Tellus 5 och Tälje 1:1 inom Södertälje stadskärna (2021-01-14)


Yttrande över detaljplan för Haren 9, 12 och 16 inom Grusåsen i Södertälje (2021-01-14)


Yttrande över detaljplaner för Tvetaberg 5:1, m.fl. Stadan och Nabben inom Södertälje (2021-02-25)


Yttrande om granskningsförslag för Tellus 5 och del av Tälje 1:1 (2021-11-06)