Presentation av Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje


Hem

Presentation av föreningen


Föreningens historia


Presentation av styrelsen


Kulturarvspris i Göran Gelottes anda


Kommande aktiviteter


Genomförda program


Jubileumsutställningen
Kulturhistoriska föreningen 100 år


Bli medlem


Bokhandeln


Frågor om Södertälje


Länkar


Årsberättelser


Föreningens yttranden i planärenden
Vi vårdar vårt kulturarv sedan 1918, och hälsar nya och gamla Södertäljebor välkomna till vår förening!

Som medlem erbjuds du:
• medlemsbrev
• kulturkvällar
• studiebesök
• föreläsningar

Föreningens syfte är att:
• sprida kunskap om kulturhistoria
• utge kulturhistoriska skrifter
• dela ut stipendier och gåvor
• samverka med andra kulturföreningar
• stödja Torekällbergets museum

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens stadgar


Föreningens publikationer

Sedan 1925 har föreningen gett ut olika publikationer. Nedan följer exempel på några titlar under senare år

Här följer exempel på några tidigare årgångar:
• Gamla Tälje i bild, 1965.
• Gatunamn i Södertälje, 1995.
• Skulptur i Södertälje, 2000.
• Torgny Dufwa - konstnär och kulturperson, 2002.
• Hundra år i Amerika, 2006.
• Södertälje i förvandling, 2008

Kom med i Kulturhistoriska Föreningen!
Är Du redan medlem - värva en god vän!

Årsavgiften i Kulturhistoriska Föreningen är 250:-/person och 400:-/familj för år 2022

Postgiro 950 97-2

Vill du veta mer? Mejlfrågor besvaras av Pia Lillieborg