Kommande program för Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje


Hem

Presentation av föreningen


Föreningens historia


Presentation av styrelsen


Kommande aktiviteter


Genomförda program


Bli medlem


Bokhandeln


Frågor om Södertälje


Länkar


Föreningens yttranden i planärenden


2017 programMedlemsmöte Stadgeändring, Måndagen den 13 november kl. 17:30 Plats: Dirigenten, Stadshuset
På föreningens årsmöte den 18 mars 2017 ändrades stadgarna. För att ändringen ska bli giltig måste den bekräftas av ett medlemsmöte, som styrelsen härmed kallar till. Förändringen består av en ny paragraf 1 a med anledning av att föreningen inrättat ”Kulturarvspriset i Göran Gelottes anda”, och innebär att pengar som samlas in till kulturarvspriset endast får användas till just det och inte i föreningens övriga verksamhet. Den nya paragrafens lyder: “§ 1 a Föreningen kan för vissa ändamål särskilt inrätta ett stipendium med tillskjutna eller insamlade medel. Dessa medel får inte användas till annat än för stipendiets ändamål. Administration av insamling och förvaltning av insamlade medel sköts av föreningen utan att kostnader för detta belastar stipendiefonden. Regler om ansökan, prisets storlek och hur pristagare skall utses regleras i särskild ordning.” Alla medlemmar hälsas välkomna. Efter medlemsmötet går vi till Peter Tabermans föreläsning.

Gamla Södertäljebilder, Måndagen den 13 november kl 18:30 Plats: Estrad
Samlaren av Södertäljebilder Peter Taberman, berättar om och visar bilder från ett sedan länge svunnet Södertälje. Kvällens tema för stillbilderna är kanalen. Kvällen avslutas med rörliga bilder, del tre, filmade under 1930- & 40-talen av Södertäljefotografen Fritz Pettersson.
Programmets längd: ca 1 tim 30 min. Programmet görs i samarbete med Södertälje kommun.
Entré: 70 kr, föreningens medlemmar betalar 50 kr. Medlemskap uppges vid biljettköp.

Presentation av programmet för föreningens 100 års jubileum 2018, Måndagen den 27 november kl. 13:00-14:00
Plats: Stadshusets entré (pressinbjudan görs till detta tillfälle). Även medlemmar är välkomna.

Levande julkalender kl. 16:00 lördagarna 2/12, 9/12, 16/12 och 23/12. Mer information i nästa tidning.En påminnelse om våra aktiviteter kommer på olika sätt i Länstidningen eller i evenemangskalendern på Södertälje kommuns webbplats.
Medlemmar får även medlemsskriften "Täljebygden" där det oftast finns en fördjupande artikel om evenemanget.