Kommande program för Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje


Hem

Presentation av föreningen


Föreningens historia


Presentation av styrelsen


Kommande aktiviteter


Genomförda program


Bli medlem


Bokhandeln


Frågor om Södertälje


Länkar


Föreningens yttranden i planärenden
Tryck på bilden nedan


OBS! Ändrad lokal för årsmötet
Plats för årsmötet har ändrats sedan programmet trycktes, ny plats är Humlan, Pingstkyrkans församlingshem. Nedre Torekällgatan 16.


Plats för Kulturhistoriska Föreningens årsmöte den 16 mars 2019
Foto Lars Johnson

Program våren 2019
Tryck här


En påminnelse om våra aktiviteter kommer på olika sätt i Länstidningen eller i evenemangskalendern på Södertälje kommuns webbplats.
Medlemmar får även medlemsskriften "Täljebygden" där det oftast finns en fördjupande artikel om evenemanget.