Träregellås på Kulturhistoriska Föreningens jubileumsutställning 2018


Träregellås med två lösa krampor kallas detta märkliga föremål, som fick nummer 1 i museikatalogen. Doktor Sjögren hade på ett tidigt stadium köpt det vid Agdala i Tveta och skänkte det till föreningen 1918.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Åter till Jubileumsutställningen 2018
Åter till startsidan