Silvergåvor på Kulturhistoriska Föreningens jubileumsutställning 2018

Kulturhistoriska Föreningen har vid flera tillfällen bekostat ett antal oskattbara silverpjäser tillverkade i Tälje under skråtiden.
Det har varit tradition att vid olika jubileer skänka dessa till Torekällbergets museum.


Till höger en silverbägare tillverkad av silversmedsmästare Johan Hedberg 1767 från Södertälje. Den skänktes till museet vid föreningens 70-årsjubileum.

Till föreningens 80-års jubileum lät styrrelsen beställa en silverkanna av guld- och silversmedensmästare Carl Tony Forsberg likaledes från Södertälje. Den är på vänstra bilden.

Till vänster ser vi föreningens ordförande Nils Linder, vid föreningens 90-årsjubileum, till museichefen Stefan Sundblad överlämna en silverbägare tillverkad 1763 av silversmeden och rådmannen Anders Tellberg.

Inför 100-årsjubileet ser vi till höger hur föreningens ordförande Pia Liljeborg till museichefen Stefan Sundblad överlämnar en gräddkanna och en tumlare i silver tillverkade på 1770-talet av silversmeden Carl Johan Bask i Södertälje.


Åter till Jubileumsutställningen 2018
Åter till startsidan