Kulturhistoriska Föreningens bussutflykt söder om Södertälje - 23 september 2017


Första stopp var vid Scania
Foto Lars Johnson

Raul Fernández berättar om hur Vabis och Södertälje Verkstäder blev dagens Scania
Foto Lars Johnson

Via Fågelsången och Saltskog for vi till Pershagen. Vid Pershagens ångbåtsbrygga intogs kaffe och kaka
Foto Lars Johnson

Hanna Gelotte har något intressant att berätta
Foto Lars Johnson

Vid Bränninge stannade vi och tittade på de byggnader som finns bevarade. Här har det bedrivits cigarettillverkning i början av 1900-talet, senare var detta förläggning för elever vid Hushållsskolan i Bränninge.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Glashyttans värdshus
Foto Lars Johnson

Smörgås och kaffe på värdshuset.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Vid Näset finns några fina hus bevarade som en påminnelse om badortstiden. Villa Solvik är nära ursprungsskick.
Foto Lars Johnson

Kråketorp som ursprungligen hette Svenstorp
Foto Lars Johnson

En av Södertäljes äldsta bevarade hus är denna fiskarstuga daterad till 1860. Lilla Edet beboddes ursprungligen av ett fiskarpar med tio barn.
Foto Lars Johnson

Efter Näset gick turen via Baltic, Uthamnen och Värdsholmen åter till Stora Torget.
Foto Lars Johnson


Åter till startsidan