Utflykt till Strängnäs och Åkers Styckebruk 25 maj 2013


Embarkering av vår buss vid ankomsten till vårt första resmål, domkyrkan i Strängnäs.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

S:t Paulus och S:t Petrus är kyrkans skyddshelgon
Foto Lars Johnson

I teglet i vapenhuset finns denna skulptur av S:t Paulus bevarad
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Hanna Gelotte berättade om domkyrkans historia för oss
Foto Lars Johnson

Kort Rogge var biskop i Strängnäs 1479-1501
Foto Lars Johnson

"Biskop Rogges tofflor" kallas dessa biskopliga altarskor i folkmun, men de kan även vara äldre än så.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Strängnäs domkyrkobibliotek är Skandinaviens största, med över 2000 volymer, från ca 1450-1703. De första böckerna är handskrivna. Vår ciceron var domkyrkans bibliotekarie Ragnhild Lundgren.
Foto Lars Johnson

Vid en brand i biblioteket på 1800-talet, skadades och förstördes ett flertal böcker. Flera av dessa är bevarade i detta skick.
Foto Lars JohnsonMer bilder av domkyrkan i Strängnäs här.Lunch avnjöts i Grassagården
Foto Lars Johnson

Därefter fortsatte resan till Åkers Styckebruk för ett besök på Bruks- och hembyggdsmuseet. Innan vi gick in lyssnade vi på en intresant återgivning av brukets historia.
I det vita huset i bakgrunden, tillverkas numera destillerade drycker.
Foto Lars Johnson

Den övre våningen innehöll gamla bruksföremål.
Foto Lars Johnson

SSKs och Tre Kronors målvakt Kjell Svensson började spela i Åker innan han kom till Södertälje SK. Två av hans landslagströjor hänger i taket på museet.
Foto Lars Johnson

På den nedre våningen fanns föremål knutna till bruket.
Foto Lars Johnson

Kanoner (stycken) var den ursprungliga produkten. Här illustrerat av en 7,66 cm kanon m/1863.
Foto Lars Johnson

Exempel på produkter som tillverkas i lokaler som bruket numera har lämnat
Foto Lars Johnson

Åkers kyrka var vårt sista stopp innan hemfärden
Foto Lars Johnson

Gravhäll inne i kyrkan i gjutjärn, troligen tillverkad vid Åkers Styckebruk.
Foto Lars Johnson

På kyrkogården finns flera kors av den här modellen, säkerligen kommer även dessa från Åkers Styckebruk.
Foto Lars JohnsonMer bilder av Åkers kyrka här.
Åter till startsidan