Utflykt till Taxinge - lördagen den 17 september 2016


Vår ordförande, Pia Lillieborg, hälsade alla välkomna till dagens bussutflykt till Taxinge via Almnäs, Nygård och Larssons lada.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Första stopp blev vid Almnäs, där Ing 1 var förlagda under nära 30 år
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Vykorten visar hur regemntsområdet såg ut i sin glans dagar. Nu vilar många av husen tomma.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Raul Fernández (backspegeln längst ner till vänster) som gjorde sin militärtjänstgjöring på Ing 1, berättade om området. Synliga förändringar (bortsett från avsaknaden av människor) var bland annat, att den stora trappan som ledde från exercisplanen upp till kanslihuset är borta.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Därefter stannade vi till vid Nygårds Stuteri. Här odlas stora arealer med gräs för försäljning.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Mälarturf levererade gräsmattor till Konung Carl Gustavs XVI:s bröllop med Drottning Silvia samt till Kronprinsessan Victorias bröllop med Prins Daniel.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Med denna maskin "skördar" man gräsmattorna så att de rullas ihop i upp till 30 meter långa längder.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Ursprungligen byggd för kor men senare ombyggd till att på två våningar hysa sammanlagt 40 000 höns. Numera är det plats för knappt 40 hästar.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Rena och fina boxar för hästarna
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Pedikyr-set
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Några av stallets innevånare i en angränsande hage
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Larssons Lada var nästa mål, där även ett mål skulle intagas.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Våra goda smörgåsar väntade på oss
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Lennart Söderman från Turinge-Taxinge hembygdsförening berättar om trakten runt Taxinge
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Från bussen besågs Taxinge stationshus
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Göran Gelotte berättade om en del av gravarna på Taxinge kyrkogård.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Även klockstapeln var sevärd.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Taxinge kyrka med spira tillverkad vid Åkers Styckebruk.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Hanna Gelotte-Fernández berättar om kyrkobyggnaden
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Taxinge herrgård, även känt som "Kakslottet"
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

Här berättar Hanna om de renoveringar som utförs av Svenska föreningen för byggnadsvård. Dels renoverar man ishuset...
Foto Lars Johnson - 17 september 2016

...och dels detta lusthus.
Foto Lars Johnson - 17 september 2016


Åter till genomförda program
Åter till startsidan